ภาษาอังกฤษ

south

ภาษาไทย
ใต้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
southตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhere is the south?คำแปลทิศใต้อยู่ที่ไหน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย