ภาษาอังกฤษ

soup

ภาษาไทย
ซุป

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
soupตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างTomato soupคำแปลซุปมะเขือเทศ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย