ภาษาอังกฤษ

sound

ภาษาไทย
เสียง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
soundตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhen did you hear the sound?คำแปลคุณได้ยินเสียงนี้เมื่อไหร่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย