ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sorry

คำแปล
เสียใจ, ขอโทษ
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
am
อยู่
คือ
เป็น
sorry
เสียใจ
ขอโทษ
.
ฉันขอโทษ
2 ความคิดเห็น
He
เขา
is
อยู่
คือ
เป็น
sorry
เสียใจ
ขอโทษ
.
เขาขอโทษ
0 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
sorry
เสียใจ
ขอโทษ
.
เธอขอโทษ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย