ภาษาอังกฤษ

sorry

ภาษาไทย
เสียใจ, ขอโทษ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sorryตัวอย่างI am sorry, Andrea.คำแปลฉันเสียใจแอนเดรีย

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย