ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

soon

คำแปล
เร็วๆนี้
See
seeyou
เจอกัน
เจอ
เห็น
you
seeyou
เจอกัน
เธอ
พวกคุณ
คุณ
soon
เร็วๆนี้
!
แล้วเจอกันเร็วๆนี้
1 ความคิดเห็น
As
assoonas
ทันทีที่
พอ
เช่น
soon
assoonas
ทันทีที่
พอ
เร็วๆนี้
as
assoonas
ทันทีที่
พอ
เช่น
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
feel
รู้สึก
สัมผัส
better
ดีขึ้น
ดีกว่า
,
I
ฉัน
ผม
ดิฉัน
will
จะ
come
มา
.
ทันทีที่คุณรู้สึกดีขึ้น ฉันจะมา
As
assoonas
ทันทีที่
พอ
เช่น
soon
assoonas
ทันทีที่
พอ
เร็วๆนี้
as
assoonas
ทันทีที่
พอ
เช่น
they
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
write
เขียน
,
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
write
เขียน
.
ทันทีที่พวกเขาเขียน ฉันก็เขียน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย