ภาษาอังกฤษ

sons

ภาษาไทย
ลูกชาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sonตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่าง As they say, like father, like son.คำแปลอย่างที่พวกเขาพูด เหมือนพ่อ เหมือนลูก
sonsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างI have sons and daughters.คำแปลฉันมีลูกชายหลายคนและลูกสาวหลายคน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย