ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

song

คำแปล
เพลง
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
love
ความรัก
ชอบ
รัก
this
นี้
นี่
song
เพลง
.
พวกเขาชอบเพลงนี้มาก
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
song
เพลง
.
ฉันชอบเพลงนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
song
เพลง
เพลง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย