ภาษาอังกฤษ

someone

ภาษาไทย
ใครคนหนึ่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขเพศตัวอย่างคำแปล
someoneตัวเลขเอกพจน์เพศเพศชายตัวอย่างI know someone at the restaurant.คำแปลฉันรู้จักคนๆหนึ่งที่ร้านอาหาร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย