ภาษาอังกฤษ

solution

ภาษาไทย
การแก้ปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, สารละลาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
solutionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างA very interesting solutionคำแปลวิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากวิธีหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย