ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

solution

คำแปล
การแก้ปัญหา, วิธีแก้ปัญหา, สารละลาย
A
หนึ่ง
very
มาก
interesting
น่าสนใจ
solution
การแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา
สารละลาย
วิธีแก้ปัญหาที่น่าสนใจมากวิธีหนึ่ง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
general
ทั่วไป
solution
การแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา
สารละลาย
วิธีแก้ปัญหาโดยทั่วไป
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
solution
การแก้ปัญหา
วิธีแก้ปัญหา
สารละลาย
วิธีแก้ปัญหา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย