ภาษาอังกฤษ

soldier

ภาษาไทย
ทหาร

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
soldierตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe soldier does not have a family.คำแปลทหารไม่มีครอบครัว
soldiersตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThey are soldiers.คำแปลพวกเขาเป็นทหาร
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย