ภาษาอังกฤษ

sofa

ภาษาไทย
โซฟา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sofaตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างMy cat sleeps under the sofa.คำแปลแมวของฉันนอนอยู่ใต้โซฟา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย