ภาษาอังกฤษ

society

ภาษาไทย
สังคม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
societyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe has an important role in society.คำแปลเขามีบทบาทสำคัญในสังคม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย