ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

soccer

คำแปล
ฟุตบอล
Do
ทำ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
like
ชอบ
เหมือน
soccer
ฟุตบอล
?
คุณชอบฟุตบอลไหม
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
play
เล่น
soccer
ฟุตบอล
.
ฉันเล่นฟุตบอล

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย