ภาษาอังกฤษ

soap

ภาษาไทย
สบู่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
soapตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI use the white soap.คำแปลฉันใช้สบู่สีขาว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย