ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

smile

คำแปล
ยิ้ม, รอยยิ้ม
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
have
มี
a
หนึ่ง
very
มาก
beautiful
สวยงาม
smile
รอยยิ้ม
ยิ้ม
.
คุณมีรอยยิ้มที่สวยงามมาก
She
เธอ
has
มี
a
หนึ่ง
beautiful
สวยงาม
smile
รอยยิ้ม
ยิ้ม
.
เธอมีรอยยิ้มที่สวยงาม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
smile
รอยยิ้ม
ยิ้ม
รอยยิ้ม
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย