smaller

คำแปล
เล็กกว่า
My
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
is
เป็น
อยู่
คือ
smaller
เล็กกว่า
than
กว่า
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
พี่สาวของฉันตัวเล็กกว่าคุณ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
หมา
สุนัข
is
เป็น
อยู่
คือ
smaller
เล็กกว่า
.
หมาตัวนี้ตัวเล็กกว่า
What
อะไร
is
อยู่
คือ
เป็น
smaller
เล็กกว่า
?
อะไรเล็กกว่า

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย