ภาษาอังกฤษ

smaller

ภาษาไทย
เล็กกว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
smallerตัวอย่างMy sister is smaller than you.คำแปลพี่สาวของฉันตัวเล็กกว่าคุณ
smallตัวอย่างThe apple is small.คำแปลแอปเปิ้ลลูกนี้เล็ก

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย