ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

small

คำแปล
เล็ก
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
cat
แมว
is
เป็น
อยู่
คือ
small
เล็ก
.
แมวตัวนี้เล็ก
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
apple
แอปเปิ้ล (คำเอกพจน์)
is
เป็น
อยู่
คือ
small
เล็ก
.
แอปเปิ้ลลูกนี้เล็ก
Large
ใหญ่
or
หรือ
small
เล็ก
?
ใหญ่หรือเล็ก

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย