ภาษาอังกฤษ

skin

ภาษาไทย
ผิวหนัง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
skinตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe has light skin.คำแปลผิวหนังของเธอสีอ่อน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย