ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

size

คำแปล
ขนาด
Do
ทำ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
smaller
เล็กกว่า
size
ขนาด
?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี้ไหม
Do
ทำ
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
have
มี
a
หนึ่ง
smaller
เล็กกว่า
size
ขนาด
?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี้ไหม
Size
ขนาด
is
อยู่
คือ
เป็น
important
สำคัญ
to
ถึง
สู่
us
พวกเรา
.
ขนาดสำคัญต่อพวกเรา
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย