ภาษาอังกฤษ

size

ภาษาไทย
ขนาด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sizeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you have a smaller size?คำแปลคุณมีขนาดเล็กกว่านี้ไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย