ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sixteen

คำแปล
สิบหก
He
เขา
is
อยู่
คือ
เป็น
sixteen
สิบหก
.
เขาอายุสิบหกปี
1 ความคิดเห็น
Two
สอง
minutes
นาที
and
และ
sixteen
สิบหก
seconds
วินาที
.
สิบหกวินาที
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
son
ลูกชาย
is
อยู่
คือ
เป็น
sixteen
สิบหก
.
ลูกชายของฉันอายุสิบหกปี
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย