ภาษาอังกฤษ

sixteen

ภาษาไทย
สิบหก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sixteenตัวอย่างMy son is sixteen.คำแปลลูกชายของฉันอายุสิบหกปี
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย