ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

six

คำแปล
หก
Six
หก
men
ผู้ชาย
ผู้ชายหกคน
1 ความคิดเห็น
One
หนึ่ง
,
two
สอง
,
three
สาม
,
four
สี่
,
five
ห้า
,
six
หก
,
seven
เจ็ด
,
eight
แปด
,
nine
เก้า
,
ten
สิบ
หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ
She
เธอ
has
มี
six
หก
brothers
น้องชาย
พี่ชาย
and
และ
two
สอง
sisters
น้องสาว
พี่น้องผู้หญิง
พี่สาว
.
เธอมีพี่ชายหกคนและพี่สาวสองคน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

  • Six men
    1 ความคิดเห็น
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย