ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

situations

คำแปล
สถานการณ์
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
like
ชอบ
เหมือน
these
เหล่านี้
situations
สถานการณ์
.
ฉันไม่ชอบสถานการณ์เหล่านี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย