ภาษาอังกฤษ

site

ภาษาไทย
สถานที่, ที่ตั้ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
siteตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe site is beautiful.คำแปลสถานที่นี้สวยงาม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย