ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sisters

คำแปล
พี่น้องผู้หญิง, น้องสาว, พี่สาว
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
two
สอง
sisters
พี่น้องผู้หญิง
น้องสาว
พี่สาว
.
ฉันไม่ได้มีพี่น้องผู้หญิงสองคน
3 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
three
สาม
sisters
พี่น้องผู้หญิง
น้องสาว
พี่สาว
.
ฉันมีพี่น้องผู้หญิงสามคน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
sisters
น้องสาว
พี่สาว
พี่น้องผู้หญิง
.
ฉันมีพี่สาว

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย