ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sister

คำแปล
น้องสาว, พี่สาว
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
do
donot
อย่า
ทำ
not
donot
อย่า
ไม่
ไม่ใช่
have
มี
two
สอง
sisters
พี่น้องผู้หญิง
น้องสาว
พี่สาว
.
ฉันไม่ได้มีพี่น้องผู้หญิงสองคน
3 ความคิดเห็น
Are
เป็น
อยู่
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
his
ของเขา
mother
แม่
or
หรือ
his
ของเขา
sister
น้องสาว
พี่สาว
?
คุณเป็นแม่ของเขาหรือพี่สาวของเขา
He
เขา
walks
เดิน
with
กับ
ติดต่อกับ
ด้วย
my
ของฉัน
ของผม
sister
น้องสาว
พี่สาว
.
เขาเดินกับพี่สาวของฉัน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย