ภาษาอังกฤษ

since

ภาษาไทย
ตั้งแต่

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sinceตัวอย่างThey have not paid me since last month.คำแปลพวกเขาไม่ได้จ่ายฉันตั้งแต่เดือนที่แล้ว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย