ภาษาอังกฤษ

simple

ภาษาไทย
เรียบง่าย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
simpleตัวอย่างThe dress is simple.คำแปลชุดกระโปรงชุดนี้เรียบๆ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย