ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

signs

คำแปล
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
actor
นักแสดง
signs
ลงชื่อ
.
นักแสดงคนนี้ลงชื่อ
He
เขา
signs
ลงชื่อ
his
ของเขา
name
ชื่อ
.
เขาลงชื่อของเขา
She
เธอ
signs
ลงชื่อ
.
เธอลงชื่อ

การผันคำกริยาทั้งหมดของ sign


    PersonPresentPast
    Isignsigned
    he/she/itsignssigned
    you/we/theysignsigned
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย