ภาษาอังกฤษ

signs

ภาษาไทย
ลงชื่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
signsตัวอย่างThe actor signs.คำแปลนักแสดงคนนี้ลงชื่อ
signตัวอย่างYou sign your name.คำแปลคุณลงชื่อของคุณ

การเชื่อมsign

PersonPresentPast
Isignsigned
he/she/itsignssigned
you/we/theysignsigned
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย