ภาษาอังกฤษ

signature

ภาษาไทย
ลายมือชื่อ, ลายเซ็น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
signatureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHis signature is in the book.คำแปลลายเซ็นของเขาอยู่ในหนังสือเล่มนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย