ภาษาอังกฤษ

signal

ภาษาไทย
สัญญาณ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
signalตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe gave us the signal to begin.คำแปลเขาให้สัญญานพวกเราให้เริ่มได้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย