ภาษาอังกฤษ

side

ภาษาไทย
ฝ่าย, ข้าง, ด้าน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
sideตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThey are on the same side.คำแปลพวกเขาอยู่ด้านเดียวกัน
sidesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHe listened to both sides.คำแปลเขาฟังทั้งสองฝ่าย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย