ภาษาอังกฤษ

sibling

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
siblingsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างHe and she are siblings.คำแปลเขาและเธอคอพี่องก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย