ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

show

คำแปล
แสดง, อวด
You
พวกคุณ
เธอ
คุณ
show
อวด
แสดง
them
พวกเธอ
พวกเขา
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
dog
หมา
สุนัข
.
คุณแสดงหมาตัวนี้ให้พวกเขาเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
show
แสดง
อวด
you
เธอ
คุณ
พวกคุณ
.
ฉันแสดงให้คุณเห็น
Show
แสดง
อวด
me
ผม
ฉัน
.
แสดงให้ฉันเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ show


PersonPresentPast
Ishowshowed
he/she/itshowsshowed
you/we/theyshowshowed

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย