ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

should

คำแปล
ควรจะ
We
พวกเรา
should
ควรจะ
drink
ดื่ม
more
มากกว่า
มากขึ้น
อีก
water
น้ำ
.
พวกเราควรจะดื่มน้ําอีก
6 ความคิดเห็น
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
should
ควรจะ
wait
waitfor
รอ
รอ
for
waitfor
รอ
เพื่อ
เป็นเวลา
สำหรับ
me
ผม
ฉัน
.
คุณควรจะรอฉัน
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
should
ควรจะ
go
ไป
to
ถึง
สู่
sleep
นอน
หลับ
.
คุณควรจะไปนอน

การผันคำกริยาทั้งหมดของ should


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย