ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shoes

คำแปล
รองเท้า
She
เธอ
wears
สวม
ใส่
my
ของฉัน
ของผม
shoes
รองเท้า
.
เธอสวมรองเท้าของฉัน
5 ความคิดเห็น
You
คุณ
เธอ
พวกคุณ
wear
สวม
ใส่
shoes
รองเท้า
.
คุณสวมรองเท้า
1 ความคิดเห็น

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย