ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

shirt

คำแปล
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wear
สวม
ใส่
a
หนึ่ง
shirt
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)
and
และ
a
หนึ่ง
skirt
กระโปรง
.
ฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง
1 ความคิดเห็น
Your
ของคุณ
ของเธอ
ของพวกคุณ
shirt
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)
เสื้อเชิ้ตของคุณ
3 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
wear
สวม
ใส่
a
หนึ่ง
shirt
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)
and
และ
a
หนึ่ง
skirt
กระโปรง
.
ฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย