ภาษาอังกฤษ

shirt

ภาษาไทย
เสื้อเชิ้ต (เอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
shirtตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI wear a shirt and a skirt.คำแปลฉันสวมเสื้อเชิ้ตและกระโปรง
shirtsตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างOur shirtsคำแปลเสื้อเชิ้ตของพวกเรา

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย