ภาษาอังกฤษ

sharp

ภาษาไทย
แหลม, คม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sharpตัวอย่างIt is a very sharp object.คำแปลมันคือวัตถุที่คมมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย