shape

คำแปล
รูปร่าง
Both
ทั้งสอง
ทั้งคู่
sheets
แผ่น
of
ของ
paper
กระดาษ
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
shape
รูปร่าง
.
กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน
1 ความคิดเห็น
Both
ทั้งสอง
ทั้งคู่
sheets
แผ่น
of
ของ
paper
กระดาษ
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
shape
รูปร่าง
.
กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน
1 ความคิดเห็น
Both
ทั้งสอง
ทั้งคู่
sheets
แผ่น
of
ของ
paper
กระดาษ
are
เป็น
อยู่
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
same
เหมือนกัน
shape
รูปร่าง
.
กระดาษทั้งสองแผ่นใบมีรูปร่างเหมือนกัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย