ภาษาอังกฤษ

service

ภาษาไทย
การบริการ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
serviceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe phone is out of service.คำแปลโทรศัพท์เครื่องนี้งดบริการ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย