Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

serve

คำแปล

ให้บริการ, บริการ

This
restaurant
will
serve
red
wine
.

ร้านอาหารร้านนี้จะบริการไวน์แดง

They
will
serve
wine
and
beer
.

พวกเขาจะบริการไวน์และเบียร์

I
will
serve
him
.

ฉันจะบริการเขา

แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ serve

บุคคลปัจจุบันอดีต
Iserveserved
he/she/itservesserved
you/we/theyserveserved

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง