ภาษาอังกฤษ

september

ภาษาไทย
กันยายน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
Septemberตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe drink his beer in September.คำแปลพวกเราดื่มเบียร์ของเขาในเดือนกันยายน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย