ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sent

คำแปล
They
พวกเธอ
พวกเขา
สิ่งของเหล่านั้น
have
มี
sent
ส่ง
two
สอง
bags
กระเป๋า
.
พวกเขาได้ส่งกระเป๋าสองใบ
He
เขา
has
มี
sent
ส่ง
two
สอง
letters
จดหมาย
.
เขาได้ส่งจดหมายสองฉบับ
She
เธอ
has
มี
sent
ส่ง
two
สอง
boxes
กล่อง
.
เธอได้ส่งกล่องสองใบ
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ send


    PersonPresentPast
    Isendsent
    he/she/itsendssent
    you/we/theysendsent
    เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย