ภาษาอังกฤษ

sent

ภาษาไทย
ส่ง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sentตัวอย่างThey have sent two bags.คำแปลพวกเขาได้ส่งกระเป๋าสองใบ

การเชื่อมsend

PersonPresentPast
Isendsent
he/she/itsendssent
you/we/theysendsent

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย