ภาษาอังกฤษ

senator

ภาษาไทย
สมาชิกวุฒิสภา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
senatorตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe senator reads the newspaper.คำแปลสมาชิกวุฒิสภาคนนี้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย