ภาษาอังกฤษ

sell

ภาษาไทย
ขาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
sellตัวอย่างI am going to sell my house.คำแปลฉันจะขายบ้านของฉัน

การเชื่อมsell

PersonPresentPast
Isellsold
he/she/itsellssold
you/we/theysellsold

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย