ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sell

คำแปล
ขาย
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
will
จะ
sell
ขาย
it
มัน
.
ฉันจะขายมัน
1 ความคิดเห็น
I
ฉัน
ดิฉัน
ผม
am
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
sell
ขาย
my
ของฉัน
ของผม
house
บ้าน
.
ฉันจะขายบ้านของฉัน
We
พวกเรา
are
อยู่
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
sell
ขาย
our
ของพวกเรา
car
รถยนต์
.
เราจะขายรถของเรา
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ sell


PersonPresentPast
Isellsold
he/she/itsellssold
you/we/theysellsold

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย