Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

sell

คำแปล

ขาย

I
will
sell
it
.

ฉันจะขายมัน

1 ความคิดเห็น

I
am
going
to
sell
my
house
.

ฉันจะขายบ้านของฉัน

We
are
going
to
sell
our
car
.

เราจะขายรถของเรา

แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย