ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

see

คำแปล
เห็น, เจอ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
a
หนึ่ง
boy
เด็กผู้ชาย
.
ฉันเห็นเด็กผู้ชาย
1 ความคิดเห็น
He
เขา
will
จะ
not
ไม่
ไม่ใช่
see
เห็น
เจอ
it
มัน
.
เขาจะไม่เห็นมัน
2 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
see
เห็น
เจอ
a
หนึ่ง
man
ผู้ชาย
and
และ
a
หนึ่ง
woman
ผู้หญิง
.
ฉันเห็นผู้ชายและผู้หญิง
แสดงประโยคเพิ่ม

การผันคำกริยาทั้งหมดของ see


PersonPresentPast
Iseesaw
he/she/itseessaw
you/we/theyseesaw

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย