ภาษาอังกฤษ

security

ภาษาไทย
ความปลอดภัย, ความมั่นคง

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
securityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe have two dogs for security.คำแปลพวกเรามีหมาสองตัวเพื่อความปลอดภัย
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย