ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

section

คำแปล
แผนก, ส่วน, หมวด
There
ที่นั่น
are
เป็น
อยู่
four
สี่
women
ผู้หญิง
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
section
แผนก
ส่วน
ช่วง
.
มีผู้หญิงสี่คนในแผนกนี้
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
book
หนังสือ
section
แผนก
ส่วน
ช่วง
is
อยู่
คือ
เป็น
here
ที่นี่
.
แผนกหนังสืออยู่ที่นี่
This
นี่
นี้
section
แผนก
หมวด
ส่วน
as
เช่น
well
เก่ง
ดี
ตอนนี้ด้วย
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย